Fotografowanie krok po kroku – co radzi ekspert?

Fotografowanie z zachowaniem odpowiedniego oddalenia
Czy zdjęcie będzie udane zależy od między innymi od kompozycji czyli układu elementów w kadrze oraz ich wzajemnego oddziaływania. Jeśli chcemy osiągnąć maksymalną kompozycję powinniśmy zapoznać się z jej zasadami. Plany w fotografii W komponowaniu ujęcia bardzo ważne jest prawidłowe wypełnienie kadru. Wyjątek od tej zasady stanowią zdjęcia przedstawiające ... Continue Reading