Czułość błony/matrycy

Czułość błony/matrycy – określana przez skalę ISO, oznaczająca światłoczułość materiału naświetlanego bądź matrycy. Im większa wartość ISO, tym bardziej wrażliwość na światło większe.