Migawka

Migawka– część aparatu, która jest odpowiedzialna za sterowanie czasem naświetlania materiału światłoczułego lub matrycy światłoczułej.